ضد حاشيه های سفر مشهد ( ||| )

:: ضد حاشيه ، ..... ، تمام ::

۱ - عمه خانم :
ببخشيد ......عمه خانم ...... هيچی ....... . باور بفرماييد آنقدر شما سوتی زيبا !!! و پر معنی و معنوی ای لطف فرموده بوديد که من ، شخصاْ به هيچ عنوان نتوانستم دستم را از ننگاشتن اين گاف منع کنم . بازم ميگم ........ ببخشيد .!!! 4.gif
الف ) اصل ماجرا : چيز خاصي نبوده . فقط يه اشتباه لپی . يه سوتی ساده .خب بالاخره انسان جايز الخطاست اما ديگه نه اينقدر !!!
من که نبودم ، اما دوستانی که ديده اند می گويند :
... هنگامی که انگشتش را بر روی دکمه دوربين ديجيتال برای انداختن عکس فشار داد ، گفت : مثل اينکه فيلم رد نکرد !!!!
ب ) پيامدها : هيچی . فقط يه کم تهديد .... البته تهديد ها هم چيز خاصی نبودند . آخرشون مرگ بود ولی !!!
ج ) پيشنهادات : آقای Creative . شما که داری زحمت ميکشی . لطفا برای شادی روح ما هم که شده يه جايی هرچند اسباب بازی !! داخل دوربين های ديجيتال تعبيه کن ....

۲ - ايرباس :
الف ) نحوه زيارت کردن : باز کردن دو پا به اندازه اينقدر . بالا بردن دستها البته نه رياد . گرفتن خفت ضريح ....... کشيدن ضريح به جلو !!!
ب ) سوتی : صبح بوده ، هنوز خواب بوده ، داخل حياط حرم بوده ، عينک رو چشماش بوده ، وضو گرفته بوده ....... نه ....... داشته وضو ميگرفته . البته با عينک !!! و چقدر شفاف و روحانی .
ج ) پيشنهادات : ساختن عينک هايی از جنس هيچی ... نامرئی .....
د ) پيامدها : راه ندادن نامبرده به مکه و ۱۰ کيلومتری آن !!

۳ - لولک : نمونه بارز
یک موجود خود شيرين . کسيکه در آينده از بزرگان زن زليلی می شود . کسيکه برای يک مشت دلار حاضر شد تا کمر در حوض طوس فرو برود . او به خاطر اندکی لاو داماد يوسف و خانم ياس شد . وی در اين سفر علاقه خاصی به تيتر يک شدن داشت . ما او را تيتر يک نمی کنيم تا ............ .
الف ) ............
ب ) ..............
ج )...............

۴ - خودم : يک سوتی به تمام معنا !!! تابلو بودن من به حدی بود که امام رضا هم با يک پس گردنی من را نوازش کرد ...... بسه !!

و تمام .................
**********************
بايد تمومش می کردم . يعنی حوصله ی نوشتن ضد حاشيه رو نداشتم ديگه .... ببخشيد که ديگه اين آخرا خيلی بی مزه شده بود ...
تو اين سفر با خيلی ها آشنا شدم . رضا و حسين کوچولوی دوست داشتنی ، مجتبی ، رضا ساسانيان ، علی طربستان ، حامد پنجره ، کيميا ، حميد ، سايموند ، ساکت ، انار ، سيد و سکرتر که ۶ روز ازم کوچيکتره !!! . الان ديگه مخم ياری نميده .... .
پوريا ، يوسف و بچه ها ....... از بابت همه چيز ممنون .
تا بعد .
يا حق ..

بولک

/ 25 نظر / 7 بازدید