:::: خانواده٬ دانشگاه٬ اجتماع :::::

عيدتون مبارک!!!!!!!6.gif
******************************************************

يادمه وقتی ابتدايی درس می خوندم سر کلاس به ما می گفتند که خانواده نمونه کوچکی از اجتماعه و از اين حرفا....... تا اينکه از بدِ حادثه اومديم دانشگاه ٬ اينجا هم به يک تجربه بزرگ رسيديم . دانشگاه هم نمونه آماری کوچکی از جامعه است اما بسيار شبيه به آن ٬ مخصوصا اگر رييس اون همفکر مسئولين نظام و همچنين نامزد رياست جمهوری باشه!!!!!!!3.gif
بله

دانشگاه ... آزاد ... اسلامی

دانشگاه ما همينجوری از در و ديوارش آزادی ميريزه......
* اساتيد محترمش در کمال آزادی ميتونند پروژه دانشجوها رو به اسم خودشون چاپ کنند و در آخر ترم هم به دانشجوی بدبخت با کلی منت و دستمال و .... ۱۰ بدند!!!

* تمامی دانشجوها در کمال آزادی ميتونند برای همديگه دوستان خوبی باشند٬ حتی نزديکتر از خواهر و برادر!!! يه روز خواهر اين و روز ديگر هم خواهر اون يکی!!!

* حتی سوسکهای دانشگاه هم از اين آزادی بی بهره نيستند و خودشون رو در غذای دانشجو سهيم ميدونند!!!

* البته مسئولين دانشگاه هم ميتونند اون دانشجوی بی تربيت رو که از آزادی موجود سوء استفاده کرده و به عمل اون سوسک محترم اعتراض کرده بود٬ در کمال آزادی از دانشگاه با يه تيپا بندازند بيرون!!!!!!!!

در ضمن دانشگاه ما اسلامی هم هست:
* هر روز نماز پر شکوه جماعت برگزار ميشه که از دستورات موکد اسلام هست!!!

* يه بسيج دانشجويي داريم که در تمامی مناسبتهای اسلامی برای اثبات اينکه وجود دارند٬ برنامه های مفرحی برای کسانی که حال رفتن سر کلاس ندارند برگزار می کنه! ( البته بگذريم که دو سال پيش کلی پول دانشجوها رو دزديدند و يه آب خنک هم روش!!)

* علاوه بر تمامی تعطيليهای ملی-اسلامی٬ يکسری تعطيلی اسلامی مهم ديگه هم داريم:
- مثل روز ۱۳ آبان که همه بايد ميرفتيم مشت محکم ميزديم. تازه اتوبوس هم مجانی بود!!!!!!!
- و يا مثل روز آخر ماه مبارک رمضان٬ از ترس اينکه مبادا فطريه تمام دانشجوها بيفته گردن آقای جاسبی بنده خدا ( که نمونه بارز يک مستضعف واقعی می باشند!!) تمام کلاسهای عصر رو تعطيل کردند!!!!!!

:::: نتيجه گيری سياسی :::::
عجب غلطی کرديم به آقای JA$$$BI رای نداديم!!! اسلام واقعی رو فقط ايشون ميتونست پياده کنه و هم پياله های ايشون........::::لولک::::/ 14 نظر / 3 بازدید