سيفيا لطف نمودی قدحت پر می باد !!!

سلام
همش ريا ، همش کلک ، همش دورنگی .
از اولشم معلوم بود که اين مسابقات آدم بشو نيست .
آخه به اينم قرعه کشی !!!

۱ - در راستای برگزاری مراسم قرعه کشی مسابقات پينگ پنگ در اوزان رحيمی نيا اينا و رحيمی اينا و با توجه به اوت شدن قريب الوقوع عظِم منصور شرکت کننده کوبايی اين مسابقات ، علل زير برای بهانه آوردن ارائه می گردد :

الف ) روکار بودن سيم کشی سالن مسابقات و گرفته شدن برق بوسيله عظيم اف روسی .
ب ) سوختن ريش تراش دارای 3 سال گارانتی عظيم حيدر آسيم اف و بی روحيه بودن ايشان .
ج ) تيرکمون زدن دبير و نورزاد در مسابقات کشتی .
د ) دل گرفتگی ايشان از نبودن رئيسشان (خانومشون ) و باختنشان .(بميرم برات ) .

2 - با توجه به رسيدن 2 عدد از افراد متعلق به دوره ماموت ها به مرحله بعدی مسابقات و حذف دور از انتظار اينجانب و تغيير اسم آقای غفوريان به شمسی نه نه نه شانس الله و صعود احتمالی ايشان به دور بعد ، من به شخصه فقط می تونم خفه شم .

آقائيد به مولا . از اين به بعد به هر کسی که نظر بده به قيد قرعه جوايز نفيسی اهدا می شود .
بعضی از جوايز :
1 - ليوان يک بار مصرف قهرمان مسابقات جهت پز دادن .
2 - بند تنبان متصل به تور اين مسابقات .
3 - کارت مخصوص برای رفت و آمد به دستشويی مديران .
4 - عکس گرفتن با عظيم منصور و برو بچ .

مرسی
قربونتون به همراه لولک ميرم .

اوشاخ بولک اف

/ 3 نظر / 4 بازدید
bande khoda

پاشو جمع كن كاسه كوزتو اين مسخره بازيها چيه پسره لوده برو اوشاخ

خوشكله

پاشو جمع كن كاسه كوزتو اين مسخره بازيها چيه پسره لوده برو اوشاخ

مهتاب

سلام ببين بخدا من براي جايزه كه نظر ندادم اما اينقدر خودتو تو خرج نداز ورشكست مي شي ها