!

چقدر بدم مياد
حالم بهم می خوره
چندشم ميشه
شب قبل از امتحان که به همکلاسيت زنگ ميزنی با کلی آه و ناله ميگه هيچی نخونده . اگرم خونده در حد دو الی سه صفحه ! . فردا هم که تو دانشگاه می بينيش تريپ دپرس زده و جواب سلامت رو هم نميده . سر جلسه عين بز می نويسه ، زودتر از همه هم پا ميشه . بعد از امتحان هم ميگه 0 ميشم !!
جدا حالم بهم می خوره
***
خيلی ضايعس
بعد از کلی کلنجار رفتن با يه جوک و خانواده پسند !! کردن اون ، هنوز يه جمله از جوک و نگفته باشی که بابات برگرده بگه : اه ، اينکه خيلی قديميه !!
خيلی ضايعس/ 42 نظر / 3 بازدید