نفس کش !!

سلام
اين از مطلب ديروزی که شايد خيلي ها نخونده باشن .
امروز که به گمانم سه شنبه می باشد ،‌کلانتر در شهر موجود نمی باشد ، پس ما خيلی هفت تير کش می باشيم .
اخبار امروز طبق معمول از دفتر مرکزيه .
برو که رفتيم :
۱ - خبر رسيد که تنها شرکت کننده مسابقات فوتبال پارا المپيک به علت بی کار بودن و همچنين خود بزرگ بينی ما را تهديد فرموده اند . آخه فنونی زاده تو هم ...........
اگه راست ميگی برو هدتو هوا کن . هک کردن پيش کش . ايول .
۲ - باز هم خبر رسيد که شرکت کننده آذربايجانی مسابقات شنا به فرق پا به يکی از موانع برخورد کرده و چشش آسيب ديده (شصت پاش رفته تو چشش) . ولی مثل اينکه ضربه خيلی کاری بوده و ايشون قابليت تکلم رو هم از دست داده !!!
بابا قهر نکن عظيم . کوتا بيا .
پس در وصف منصور خان عظيم زاده :
اگه تو از پيشم بری شمدونيا دق می کنن ............. سير نشدی به من چه ؟
۳ - خبر ديگه اينکه کريستال خودمون تنش به تنه فنونی زاده خورده (هم اتاقيش) و يه جورايی خيلاف بازی در اورده . شما هم لطفا بی خيال .

در ضمن اين وبلاگ کور ميکنه که شفا نميده . پس هرکی مياد اينجا بايد با عشق !!!! بياد .
پس عاشقان گرامی کمربندارو محکم ببندين . از همين امروز ما يه گردگيری کرديم .
مرسی
اوشاخ

/ 0 نظر / 12 بازدید