مخاطب : نميگم !!!!

خيلی بدی ... 02.gif
الهی تک تک سيمهای سنتورت پاره بشن !
الهی خرک سنتورت بره تو دماغت کور بشی !
الهی کله ات بره تو تنبکت خفه بشی !
الهی وقتی داری چت می کنی ، خوابت ببره با مماغ بری تو شيشه مانيتور !
الهی وقتی می رسی خونه، پات اونقدر بوی گند بده که مامانت با لباسات پرتت کنه تو ماشين لباسشويی!
الهی وقتی خميازه می کشی مگس بره تو دهنت ! 11.gif
الهی يه روز حواست نباشه ، لازانيات رو با سوسک توش بخوری !
الهی وقتی داری دست تو دماغت می کنی نامزدت ببينه ، آبروت بره !
الهی رييست به علت چت کردن سر کار، با تيپا بندازتت بيرون از شرکت !
الهی ...
خيلی بدی
چرا چقولی منو به خاله ات کردی ؟

تحرير شده توسط دربون
سر کلاس کامپايلر
************************

راستی ، نمايشگاه مطبوعات ، سالن 1 ، غرفه يادمان ، (به قول بولک :گلاب به روتون) نشريه بدی نيست !!!!
در ضمن ، از روز سه شنبه جناب بولک هم در غرفه پاسخگوی سوالات دوستان می باشند! ( امضا هم ميده 03.gif )

/ 36 نظر / 3 بازدید