پاسخ گويی به نظرات

سلام
هجرت : ميبينم که لولک و انداختی بيرون .....
- خودش خودشو پرت کرد بيرون . حالا هر جو راحتی شما .

۱ - يه مطلب توپ امروز رسيد که اگه آقای ...... نگفته بود ننويسم ، الان سه چهار نفرو می فرستادم رو هوا . شانس اوردی آقای شيرينی ...

مرسی
از سوت و کوری اينجا هم خيلی شرمنده
يا علی
اوشاخ

/ 5 نظر / 4 بازدید