جلسه استاديوميک فعال !!

سلام

۱ - ميشه لطفا بسه ؟!!!! بابا جلسه ، مديريت ، نظم ، برنامه ريزی !!!
آقايی که خيلی آقاست چند روزيه بدجوری داره رو اعصاب ما رژه ميره .
ميشه لطفا بسه ؟!!!! کسی به ديگران نصيحت ميکنه که خودش آخرش باشه ، می فهمی که چی ميگم ؟ يعنی اندش باشه END . اون قسمت و از آکبندی در بياريد Please .
ميشه لطفا يسه ؟!!!!
آقا قبل از شما خيلي ها خواستن و نتونستن . شما هم بيخود جوش نزن . يه وقت ايدز ميگيری .!!!

۲ - چه مسابقاتی شده آقا . ديروز در همين سری مسابقات مهندس پيش کسوت و اينکاره به آقای رحيمی باخت . والسلام .
منم در کمال ناباوری با نتيجه ای کاملا آبرومندانه به هاچ بک باختم .
مهردادم برد . علی هم شاکی شد . دنيا هم هنوز به آخر نرسيده .
ضمنا خيرانديش کوچيک هم کلياتی سورپيريز بود .

3 - وسط مسابقات بين المللی بوديم که حاج منصور یا تريپي کاملا دختر کش وارد سالن شد . اينجاست که اگه شوهر نداشت در موردش فکرای بد می کردم . بعدشم شنيدم رئيسش رفته مسافرت که ايشون اينکاره شده . همون غورباغه و هفت تير کشه خودمونه .

مرسی از اينکه ميايد و فرت فرت نظر ميديد . يه وقت کم نياريد .
احتکار کنيد ، اينترنت گرون ميشه بعدش بفروشين .

بولک ارجمند

/ 2 نظر / 7 بازدید
XX

شما دو تا مي ميريد اينقدر ..... شعر ننويسيد؟؟؟؟؟

هه

هه هه هه هه هه هه هه هه هه هه هه هه هه