تفاوت

من صندلی جلو نشسته بودم و دو تا از هم دانشگاهی های محترم هم كه البته يكيشون دختر بود و ديگری پسر در صندلی عقب مستقر شده بودن .
گويا اول آشنايشون بود و شايد هنوز چند دقيقه بيشتر از اين آشنايي نگذشته بود . ابتدا آقا پسر يه صحبت مختصري در مورد دوستی ، شرايط ، فوايد و مضراتش كردند كه خانم دختر هم تمام و كمال حرفهاي ايشون رو تائيد نمودند . بعد يه كمی بحث خصوصی تر شد . حالا ديگه پسر داشت در مورد اهداف خودش از دوستی صحبت می‌كرد و اينكه كاملا طالب يه رفاقت ناب !! هستش و نه از اين دوستی های سطحی كه به وفور در جامعه پيدا ميشه . طبيعيه كه دختر بازم با ايشون موافق بود .


حالا كه تقريبا بر سر مسائل اساسی به تفاهم رسيده بودن ميتونستن كم كم وارد جزئيات هم بشن . اول پسر در مورد علاقه ی قلبی خودش از خيلي وقت پيشا ! تا كنون نسبت به دختر چاخان كرد و از اينكه زودتر از اينها افتخار هم صحبتی با دختر نصيبش نشده ناراحت بود . بعدشم دختر با سكوتش يه چراغ سبز به اين گندگی تحويل پسره داد ... يعنی داره خوشم مياد ! بازم بگو !! .

 
يه چند مدتی به تريپ سكوت و گاهی هم نگاه های زير چشمی بينشون گذشت تا اينكه دختر يه سوال اساسی پرسيد ... شما الان دوست ديگه ای هم داريد ؟! . جواب پسر هم كاملا مشخص بود . نه !! اما نه به همين سادگی . اون گفتش كه اصلا اينجور تريپ ها رو دوست نداره كه در يك زمان با چند نفر دوست باشه . بعد چند نمونه از دوستی‌هاي قبليشو گفت و همه ی اونا رو به حساب بچگی ، جوونی و رفيق ناباب گذاشت . حالا اين پسره بود كه عينا همين سوال رو از دختره پرسيد ... دختره هم يه تريپ مريم مقدس بازي در اوارد و انصافا كم هم نگذاشت . اونم از اصرار هم كلاسی ها و انكار خودش گفت و از اينكه هنوز نتونسته پسری رو مناسب با احساسات خودش پيدا كنه حرف زد ! . بعدشم محض اينكه ساكت نباشن در مورد واحدهاي اين ترم و استادها و ... حرف زدن .
اما آخرش ... حرفهاي پسره خيلي جالب بود . ميگفتش كه با همه فرق داره و بعداَ كه رابطشون با هم نزديكتر بشه دختر متوجه تر !!‌خواهد شد . جالب تر اينكه دختر هم همينو ميگفت ...

همه ی اينا بهونه ای بود واسه همين يه خط ... چرا ما سعي داريم خودمونو متفاوت با بقيه نشون بديم ؟ چه اصراريه كه ما با همه فرق داريم ؟ كی گفته ؟
تو هم مثل بقيه هستی ... مثل همين پسره ، يا دختره ، يا امثال اينا ... تو هم مثل منی .... اما نه ... مثل من نميتونی باشی ... چون ..... چون من با بقيه فرق دارم !!‌

شب خوش
:: بولك :: 

/ 54 نظر / 2 بازدید