حالا

سلام

ميدونيم که شما در اوقات فراغتتون ميايد وبلاگ ميخونيد.
ميدونيم که هر وقت خسته ميشيد ميايد وبلاگ طنز ميخونيد.
ميدونيم که هر وقت دنبال مطلب جديد ادبی هستيد ميريد وبلاگهای ادبی رو ميخونيد.
ميدونيم که هر وقت کامپيوترتون مشکل پيدا می کنه و يا سوالی داريد٬ ميريد سراغ وبلاگهای علمی.
ميدونيم که .....
اما چرا ؟
چرا هر وقت نمره اتون کم ميشه ميايد سراغ وبلاگ ما؟
چرا هر وقت بدهی بالا مياريد يا چکتون برگشت ميخوره ميايد سراغ ما ؟
چرا هر وقت با زنتون دعوا ميشه ياد وبلاگ يادمان می افتيد ؟
چرا هر وقت با کله ميريد تو جوب٬ ياد لولک می افتيد؟03.gif
چرا هر وقت سوار تاکسی ميشيد که راننده اش سبيل کلفته٬ ياد بولک می افتيد ؟ 04.gif
چرا ......؟؟؟

به هر حال ٬ اومديم بگيم که :


.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
تا آخر امتحانات بيخودی روی لينک يادمان کليک نکنيد که هيچی توش نيست !!!09.gif.
.
::::: لولک و بولک :::::


/ 48 نظر / 2 بازدید