خويشتن خويش !!

چه خوبه وقتي كه تا خرخره تو دنيا و مسائل مادي غرق ميشيم و بعضي وقتا از همه كس قطع اميد مي كنيم ، همه چيز و فراموش كنيم و به خودمون برسيم . به خويشتن خويش برگرديم ! ...

دكتر شريعتي در تعريف خويشتن خويش ميگويد :

" يعني به عقل كه باز مي گردم ، فضولي مي‌كند ، راه نشان مي‌دهد ، ايده آل ميسازد . پس كنارش ميگذارم و به فطرتم باز مي‌گردم ، به فطرت انسانيم ، به آنچه حاق قلبي و سويداي خالص و ناب دلم الهام مي‌دهد باز مي‌گردم . به آرامشي بازمي‌گردم كه در درون منست ، به ذاتم رجعت مي‌كنم كه عقل كل است . عقلي كه در همه‌ي اشيا جاريست . عقلي كه گياه را در طبيعت مي‌بالاند و در تابستان به ميوه مي‌نشاند و در پائيز به خواب ميبرد و  در من نيز كه پديده‌اي از اين طبيعتم جاريست . كه كشفش ميكنم و خود را بدو مي‌سپارم و تسليمش ميشوم ... " 

التماس دعا

:: بولک ::

  
نویسنده : yadman ; ساعت ۱:۳٠ ‎ق.ظ روز شنبه ٤ امرداد ،۱۳۸٢