بابا ورزشکار ....

اندر فوايد ورزش همين بس که خيلی خوبه !!!
آقايون علما ، انديشمندان ، ورزشکاران و ... همسفران :
به لطف دوستان و يزدان ، يک عدد سالن چند منظوره جهت ورزش !!! در مشهد جور شده .
همين ديگه ...... کلاه شنا يادتون نره !!!!
ضمناً ورزش های ديگه مثل تشويق کردن ، جيق کشيدن ، منچ ، رو پولی و شطرنج برای بقيه موجود است گويا ... .
يا علی

بولک

  
نویسنده : yadman ; ساعت ٥:٥۱ ‎ب.ظ روز شنبه ۱٩ بهمن ،۱۳۸۱