سيفيا لطف نمودی قدحت پر می باد !!!

سلام
همش ريا ، همش کلک ، همش دورنگی .
از اولشم معلوم بود که اين مسابقات آدم بشو نيست .
آخه به اينم قرعه کشی !!!

۱ - در راستای برگزاری مراسم قرعه کشی مسابقات پينگ پنگ در اوزان رحيمی نيا اينا و رحيمی اينا و با توجه به اوت شدن قريب الوقوع عظِم منصور شرکت کننده کوبايی اين مسابقات ، علل زير برای بهانه آوردن ارائه می گردد :

الف ) روکار بودن سيم کشی سالن مسابقات و گرفته شدن برق بوسيله عظيم اف روسی .
ب ) سوختن ريش تراش دارای 3 سال گارانتی عظيم حيدر آسيم اف و بی روحيه بودن ايشان .
ج ) تيرکمون زدن دبير و نورزاد در مسابقات کشتی .
د ) دل گرفتگی ايشان از نبودن رئيسشان (خانومشون ) و باختنشان .(بميرم برات ) .

2 - با توجه به رسيدن 2 عدد از افراد متعلق به دوره ماموت ها به مرحله بعدی مسابقات و حذف دور از انتظار اينجانب و تغيير اسم آقای غفوريان به شمسی نه نه نه شانس الله و صعود احتمالی ايشان به دور بعد ، من به شخصه فقط می تونم خفه شم .

آقائيد به مولا . از اين به بعد به هر کسی که نظر بده به قيد قرعه جوايز نفيسی اهدا می شود .
بعضی از جوايز :
1 - ليوان يک بار مصرف قهرمان مسابقات جهت پز دادن .
2 - بند تنبان متصل به تور اين مسابقات .
3 - کارت مخصوص برای رفت و آمد به دستشويی مديران .
4 - عکس گرفتن با عظيم منصور و برو بچ .

مرسی
قربونتون به همراه لولک ميرم .

اوشاخ بولک اف

  
نویسنده : yadman ; ساعت ۸:٠۳ ‎ق.ظ روز شنبه ۱٦ شهریور ،۱۳۸۱