؟!

من و هــمصحـبتـی اهل ريـــا دورم بــاد .......... از گرانان جهــان رطل گـران ما را بس
قصر فردوس به پاداش عمل می‌بخشند .......... ما که رنديم و گدا دير مغان ما را بس

* التماس دعا !

:: بولک ::

  
نویسنده : yadman ; ساعت ٧:٤٠ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱٠ شهریور ،۱۳۸٢