ضد حاشيه‌های ممنوع !!

اول اينكه مرسي .......... چرا ؟ ........... چون ما رو تحمل كرديد . قدم بر ديده نهاديد . ناز فرموديد . براي تشريف آوردن و منور تركاندن در محفل ما شرط توليد نموديد ...... شرط ؟ ...... آره ديگه . مثلا ما رو بي حاشيه خواسته بوديد . گويا تكه كلامهاي ما كه از روي سادگي و صد البته شوخي و كاملا بي منظور بودند ، در برنامه هاي پيشين خاطر شما را آزرده نموده بود ! اوخي ! ما هم رعايت كرديم . مبادا كه ترك برداريد !! .

دوم اينكه بازم مرسي ......... اي بابا ديگه چته ؟ ............. ايندفعه با شما نيستم . راحت باشيد . با فردوسم . فردوسي كه براي ما مثل هميشه بود . ساده و دوست داشتني .... با محمدم كه همه ميدونن چقدر ....... ! با عليرضام . با اينكه براي اولين بار بود ميديدمش اما خيلي ........... ! . با مجتبي ام كه واقعا ضحمت كشيد ....... با همه دوستاي جديدي هستم كه تازه به جمع ما اومده بودن .................. ايــــــــش !!‌

سوم اينكه عمرا اين ترين ها رو قبول ندارم . البته به من ربطي نداره ها اما از نظر من ترين ها اينا بودن :

با حال ترين : همه ي دوستان

خوش سفر ترين : سكرتر

غرغرو ترين : سيد !!

تنبل ترين : اونايي كه ميتونستن بيان و نيومدن .

خوش بين ترين : خيلي گزينه ي بي معني اي بود !

ضمنا من و چند نفر ديگه هم خوش خنده ترين رو به خودشيرين ترين تغيير داديم . و بر همگان واضح و مبرهن است كه كساني جز لولك و نريمان نميتونن تو اين قسمت برترين باشن ......

راستي ، جاي خيلي ها هم خالي بود .... پوريا ، رضا ، .... و همه ي شماها !

التماس دعا

شب خوش

 

:: بولك بي حاشيه ::

  
نویسنده : yadman ; ساعت ٩:۱٩ ‎ب.ظ روز شنبه ٢٥ امرداد ،۱۳۸٢